DUO houdt rekening met jouw persoonlijke situatie. Zo zijn er uitzonderingen mogelijk waardoor je bijvoorbeeld meer of langer studiefinanciering krijgt. We vertellen hier meer over deze uitzonderingen.

PROBLEMEN MET JE OUDERS

Soms willen of kunnen ouders niet meewerken aan het terugsturen van het formulier ‘Opgave Oudergegevens’. Je kunt dan een beroep doen op de regeling ‘weigerachtige ouders’. Deze regeling kent twee mogelijkheden. Je kunt DUO vragen om:

Het inkomen van je ouder(s) op te vragen

Kunnen of willen je ouders hun inkomensgegevens niet opsturen? Of weet je niet waar je ouders wonen? Gebruik dan het formulier ‘Verzoek inkomen ouder(s) opvragen’. DUO gaat zelf op zoek naar de inkomensgegevens van je ouder(s). Ze berekenen daarna alsnog je aanvullende beurs. Klik hier voor het formulier op de website van DUO.

Het inkomen van je ouder(s) niet mee te tellen

Wil je een aanvullende beurs aanvragen? Dan kun je DUO ook vragen om het inkomen van je ouder(s) helemaal niet te laten meetellen. De voorwaarde is dat één of beide ouders weigeren om jou de ouderbijdrage te betalen. Bijvoorbeeld omdat je sinds je twaalfde jaar geen echt contact meer met je ouder(s) hebt. Of omdat je een ernstig en structureel conflict met (één van) je ouder(s) hebt. Lees meer op: de website van DUO – “problemen met je ouders” of de pagina “Ik heb geen contact meer met mijn ouders”.

INKOMEN OUDERS GEDAALD?

Bij het berekenen van de aanvullende beurs kijkt DUO naar het inkomen van je ouders. Ze gebruiken daarvoor een zogenoemd peiljaar. Het peiljaar ligt 2 jaar vóór het jaar waarvoor je de studiefinanciering aanvraagt. Is het inkomen van je ouders na dat jaar sterk gedaald? Dan kunnen ze de ‘verlegging peiljaar’ aanvragen. DUO gebruikt dan een ander inkomensjaar in de berekening van de aanvullende beurs. Meer informatie over daling inkomen ouders op de website van DUO.

STUDIEVERTRAGING

Soms lukt het door bijzondere omstandigheden niet om op tijd af te studeren. Of je moet zelfs helemaal stoppen met je studie. DUO kan dan een uitzondering maken op de regels van de prestatiebeurs. Onder bepaalde omstandigheden kun je:

  • Jouw prestatiebeurs laten verlengen
  • De prestatiebeurs zonder een behaald diploma om laten zetten in een gift.
  • Je prestatiebeurs opnieuw laten toekennen.

Hiervoor gelden strenge wettelijke voorwaarden. Op de website van DUO lees je meer over de uitzonderingen bij studievertraging.

JE VERZORGT EEN KIND

Heb je één of meer kinderen en een partner? Dan kun je een partnertoeslag aanvragen. Heb je één of meer kinderen en geen partner? Vraag dan een éénoudertoeslag aan. Een toeslag is een aanvulling van de basisbeurs en valt onder de regels van de prestatiebeurs.

Eenoudertoeslag

Jij krijgt de toeslag als je geen partner hebt en een kind verzorgt dat jonger is dan 18 jaar. Dit kan jouw eigen kind zijn, maar dat hoeft niet. Voorwaarde is dat jij de kinderbijslag voor dit kind krijgt. Of het kind moet op jouw adres staan ingeschreven bij de gemeente. In 2017 is de maandelijkse toeslag €251,04.

banner

Vragen? Neem contact op

Soms heb je vragen waar je wel wat hulp bij kunt gebruiken. Kun je je op school niet goed concentreren? Twijfel je over je opleiding? Of heb je hulp nodig bij persoonlijke problemen? Blijf hier dan niet mee rondlopen.

CheckIt_Chat_groot