Sociale vaardigheden zijn vaardigheden die betrekking hebben op de omgang met anderen. Sociale vaardigheden zijn noodzakelijk voor het opbouwen en onderhouden van een goede relatie. Ook zijn sociale vaardigheden onmisbaar bij een goede samenwerking.

Sociale vaardigheden

Bij sociale vaardigheden horen onder andere: inzicht hebben in jezelf en de ander, goed kunnen luisteren, aandacht hebben voor eigen en andermans gevoelens en conflicten oplossen.

Sommige mensen zijn in aanleg erg sociaal vaardig. Bij wie dit niet zo het geval is, kan sociaal vaardig zijn verder ontwikkeld worden.

Als je vastloopt op sociaal gebied op de opleiding of je stage kan een sociale vaardigheidstraining helpen.

banner

Vragen? Neem contact op

Soms heb je vragen waar je wel wat hulp bij kunt gebruiken. Kun je je op school niet goed concentreren? Twijfel je over je opleiding? Of heb je hulp nodig bij persoonlijke problemen? Blijf hier dan niet mee rondlopen.

CheckIt_Chat_groot