Internationale Schakel Klas (ISK) van Rijn IJssel vavo heeft als taak het geven van onderwijs aan nieuwkomers in Nederland. We bereiden de leerlingen voor op doorstroom naar het reguliere onderwijs of op werk. Het leren van de Nederlandse taal vormt de hoofdmoot van het programma.

Voor wie?

De ISK-afdeling neemt leerlingen aan vanaf 16 jaar, die het Nederlands onvoldoende beheersen om een reguliere mbo- of vo-opleiding te kunnen volgen. We hebben het over leerlingen voor wie Nederlands niet de moedertaal is. In principe zijn onze leerlingen bij aanmelding 16 of 17. Bij uitzondering kunnen ook oudere leerlingen geplaatst worden.

Internationale Schakel Klas, omdat:
  • Internationaal, omdat de leerlingen uit vele landen komen.
  • Schakelklas, omdat het ISK de schakel vormt tussen het laatst genoten onderwijs in land van herkomst en de toekomstige school of baan in Nederland of elders.

Het onderwijs wordt uitgevoerd op de Enka-campus, gebouw Paviljoen, Tivolilaan 30 in Arnhem. Op deze locatie verzorgen we onderwijs voor alle nieuwkomers uit de regio.

Vluchtelingenwerk Arnhem

Als je nieuw in Nederland bent, zijn veel dingen onbekend en complex. Zolang je de Nederlandse taal nog niet machtig bent, is het moeilijk de juiste informatie te vinden. Terwijl je allerlei belangrijke zaken moet regelen. Informatie over deze zaken vind je op deze website, in meerdere talen.

banner

Vragen? Neem contact op

Soms heb je vragen waar je wel wat hulp bij kunt gebruiken. Kun je je op school niet goed concentreren? Twijfel je over je opleiding? Of heb je hulp nodig bij persoonlijke problemen? Blijf hier dan niet mee rondlopen.

CheckIt_Chat_groot