Heb je moeite om de kosten voor je opleiding te betalen? Dan kun je misschien een vergoeding krijgen voor lesmateriaal. Denk hierbij aan spullen die je nodig hebt voor je opleiding. Bijvoorbeeld boeken, kleding en gereedschap. Deze vergoeding heet de ‘Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen’.

MBO studentenfonds (studenten 18-)

Sinds 2016 is de ‘Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen’ van kracht; scholen kunnen daardoor extra middelen van de overheid inzetten om minderjarige studenten te helpen bij het betalen van de schoolkosten. Vanaf 1 augustus 2021 is dit vastgelegd in de WEB (Wet Educatie Beroepsonderwijs).
Wanneer een minderjarige student recht heeft op financiële ondersteuning dan kan hij/zij of kunnen zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) een aanvraag indienen bij het mbo-studentenfonds van Rijn IJssel.

Doelgroep

De doelgroep zijn ouder(s)/verzorger(s) van minderjarige (18-) BOL-studenten die ingeschreven staan bij Rijn IJssel en die aantoonbaar de studiekosten niet kunnen betalen.
Het gaat voornamelijk om:

  • gezinnen/ouder(s)/verzorger(s) in de schuldsanering
  • gezinnen/ouder(s)/verzorger(s) met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm of onder bijstandsniveau
  • gezinnen/ouder(s)/verzorger(s) onder curatele of bewindsvoering
  • gezinnen/ouder(s)/verzorger(s) die in het bezit zijn van een Gelrepas
Aanmelding

Studenten of ouder(s)/verzorger(s) kunnen zich melden bij de trajectbegeleider van het betreffende cluster van Rijn IJssel.
De aanvraag wordt pas afgehandeld op het moment dat de student daadwerkelijk gestart is met de opleiding.

Toetsing

Toetsing van het inkomen vindt plaats door het mbo-studentenfonds van Rijn IJssel waarbij gekeken wordt naar:

  • inkomen (inkomenstoets)
  • mogelijk beroep op additionele financieringsbronnen/regelingen/subsidies

Op basis van deze toetsing wordt gekeken hoe dit voor de student geregeld wordt.

Gezien de verschillende opleidingen, kosten, leveranciers en situaties kan dit per student verschillen. Er wordt geen geld overgemaakt aan ouder(s)/verzorger(s) of student tenzij aangetoond kan worden dat studiekosten al door hen voldaan zijn.

Steunfonds (studenten 18+)

Voor studenten van achttien jaar en ouder (18+) met financiële problemen heeft Rijn IJssel een steunfonds. Het steunfonds schenkt of leent geld aan een deelnemer die om financiële redenen geen opleiding kan volgen. Aanvraagformulieren voor het steunfonds en het mbo-studentenfonds zijn verkrijgbaar bij de trajectbegeleider van de school/opleiding.
De aanvraag wordt pas afgehandeld op het moment dat de student daadwerkelijk gestart is met de opleiding.

Voor studenten onder de 18 jaar heeft Rijn IJssel een aparte regeling (mbo-studentenfonds).

Meer informatie?
banner

Vragen? Neem contact op

Soms heb je vragen waar je wel wat hulp bij kunt gebruiken. Kun je je op school niet goed concentreren? Twijfel je over je opleiding? Of heb je hulp nodig bij persoonlijke problemen? Blijf hier dan niet mee rondlopen.

CheckIt_Chat_groot