Mensen die lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse, queer/questioning of aseksueel/aromantisch zijn (LHBTIQA+*) zijn of zulke gevoelens hebben, staan voor extra uitdagingen in vergelijking met anderen. Negatieve reacties, pesten en geweld komen veel voor. Dit maakt LHBTIQA+’ers kwetsbaar voor onder meer depressie en zelfdoding.

*LHBTIQA+ is de afkorting van lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse, queer/questioning en aseksueel/aromantisch. De plus geeft aan dat de term inclusief is voor mensen die zichzelf anders noemen dan waar deze letters voor staan.

Zelfmoordgedachten

Bijna de helft van de Nederlandse LHBTIQA+ volwassenen heeft ooit zelfmoordgedachten gehad. Dit is ruim 5x meer dan anderen.

Invloed coming out op zelfmoordgedachten

Onder LHBTIQA+’ers die nog niet uit de kast zijn gekomen, komen zelfmoordgedachten en zelfmoordpogingen vaker voor dan bij LHB’ers die al uit de kast zijn.

De reactie van anderen op de coming out speelt een cruciale rol

LHBTIQA+’ers, transgenders en non-binaire mensen (mensen die zich noch man noch vrouw voelen, of beide, of er tussenin) die een positieve reactie van hun ouders en de rest van de omgeving krijgen, hebben minder vaak zelfmoordgedachten en pogingen.

Info en tips over homo-, lesbische, bi- of transgendergevoelens?

Voor jongeren die (misschien) LHBTIQA+’er zijn en voor professionals die jongeren ondersteunen zoals hulpverleners, jongerenwerkers en docenten staat er info en tips op iedereenisanders.nl. Heb je vragen over (misschien) lesbisch, homo, bi of transgender zijn? Dan kunnen zowel jongeren als volwassenen deze stellen. Neem hiervoor contact op met een schoolmaatschappelijk werker.

banner

Vragen? Neem contact op

Een schoolmaatschappelijk weker is er voor hulp en advies.

CheckIt_Chat_groot